Pompa ciepła – grzejniki czy podłogówka?

Pompa ciepła – grzejniki czy podłogówka?

Podjęcie tej decyzji wymaga zrozumienia istoty działania pompy ciepła. Urządzenie to pobierając ciepło z ośrodka o niskiej temperaturze ( gleba +2oC lub powietrze -20oC ) przetwarza je w ciepło do celów grzewczych. Im większa różnica temperatury między ciepłem pobranym ze środowiska, a tym dostarczonym do systemu grzewczego tym większą pracę musi wykonać pompa, czyli pobrać więcej prądu z sieci elektrycznej.

Cel jest ten sam, zapewnić +21oC w pomieszczeniu w momencie gdy na zewnątrz będzie -18oC. Do realizacji tego zadania podłogówka potrzebuje wody o temperaturze 40 oC, a grzejniki 55oC. Różnica wynosi więc 15K, gdy dodamy do tego informację, że współczynnik efektywności pompy ciepła (sprawność) spada o 2,5% gdy temperatura opuszczającej ją wody wzrasta o 1K to wniosek nasuwa się sam. Różnica w koszcie pracy urządzenia między instalacją ogrzewania podłogowego, a grzejnikami wynosi około 25% rocznie na niekorzyść grzejników. Ogrzewanie nimi jest po prostu droższe.

Realizacje

Zapraszamy do darmowej wyceny

Partnerzy