Pompa ciepła gruntowa. Odwierty czy kolektor poziomy?

Pompa ciepła gruntowa. Odwierty czy kolektor poziomy?

Kolektor poziomy to układ rur tworzywowych zazwyczaj PEHD DN32 zakopanych na głębokości ok 1,5m. Odwierty natomiast to pionowe otwory w gruncie głębokości nawet 150m, w które wprowadzone zostały rury wypełnione mieszanką cieczy niezamarzającej.

Kolektor poziomy wymaga odpowiednio dużej niezabudowanej powierzchni działki. Wydajność cieplna gruntu zależy bardzo mocno od wilgotności gruntu i jego typu. Wartości wahają się od 7-10W/m2 dla gleb suchych piaszczystych do 25-30W/m2 dla wyjątkowo podmokłych terenów z wodą przepływającą. Różnice te powodują, że dobór rozmiaru wymiennika poziomego jest trudnym zadaniem i wymaga sporej precyzji i doświadczenia. W praktyce dla pompy ciepła o mocy 8kW należy wygospodarować na działce teren o powierzchni od 300 do nawet 700m2. Terenu tego nie można przeznaczyć pod zabudowę i sadzić na nim roślinności o głęboko usadowionym systemie korzennym.

Odwierty pionowe są zdecydowanie stabilniejszym źródłem ciepła, zakłada się ok 35-40W/m bieżący odwiertu. Z przyczyn prawnych i uwarunkowań technicznych w praktyce stosuje się odwierty o głębokości w okolicach 100m. Żywotność dobrze zaprojektowanego i wykonanego odwiertu zakłada się na min. 50 lat. Rozwiązanie to jest droższe ale pozwala zaoszczędzić sporo miejsca. Odległość między odwiertami powinna być równa 10% ich głębokości.

Wybór między dwoma rozwiązaniami sugerowałbym uzależnić od względów finansowych i miejsca na działce. Z doświadczenia wiem, że właściwie wykonane kolektory poziomie i pionowe mają zbliżoną wydajność i koszty eksploatacji. Wymienniki poziomie zaleca sie stosować w sytuacji, gdy inwestor posiada dużą działkę z wilgotnym gruntem, pozwala to oszczędzić kilka tys. zł kosztów inwestycji. W pozostałych przypadkach wykonuje się odwierty pionowe.

Realizacje

Zapraszamy do darmowej wyceny

Partnerzy